Nr 18 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki

 

UCHWAŁA Nr 18

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 roku

 

w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 1  Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki zmienia nazwę tego Wydziału na

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2008
Data publikacji:
29.09.2008 06:48
Data aktualizacji:
10.09.2014 12:41
Liczba wyświetleń:
3785
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument