Nr 17 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

UCHWAŁA Nr 17

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 1a i 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wnioski Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w sprawie utworzenia:

  1. Zakładu Ratownictwa Medycznego,
  2. Kliniki Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną,
  3. Katedry Patomorfologii,
  4. Zakładu i Kliniki Chorób Wewnętrznych Endokrynologii i Diabetologii.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2008
Data publikacji:
29.09.2008 06:44
Data aktualizacji:
10.09.2014 12:44
Liczba wyświetleń:
3279
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument