Nr 15 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UCHWAŁA NR 15

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 r.

 

w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie § 3 i § 14 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Za zasługi we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych, w szczególności za wspieranie działalności naukowej i statutowej Wydziału

 

ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymuje:

 

 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński – profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej, członek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów, członek Komitetu Mechaniki PAN, wieloletni przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, doktor honoris causa Politechniki Rzeszowskiej, członek wielu krajowych i zagranicznych organizacji naukowych.

 

§ 2

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego

 

ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymuje

 •   dr hab. Zbigniew Hul, prof. UWM;

 

SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

 • dr inż. Barbara Gąsowska,
 • dr Halina Górecka,
 • ks. dr Jan Górny,
 • dr Elżbieta Jóźwik,
 • dr inż. Halina Nowak-Polakowska,
 • dr Henryk Rietz,
 • dr wet. Ewa Skorska-Wyszyńska,
 • dr inż. Krystyna Smoczyńska,
 • dr inż. Tadeusz Szarejko,
 • dr Sławomir Tymowski,
 • mgr Alina Wrońska,
 • mgr Krystyna Ulbrych.

 

§ 3

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę zawodową i działalność na rzecz środowiska akademickiego

 

ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

 • mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska,
 • mgr Zofia Gawinek;

 

SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

 • mgr Mirosława Grzanka,
 • Danuta Neuman,
 • Henryk Pieczewski,
 • mgr Danuta Punda,
 • inż. Barbara Rojek,
 • Janina Szczerba,
 • Salomea Stańczyk,
 • Danuta Stączek,
 • Janina Sułek.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2008
Data publikacji:
29.09.2008 06:19
Data aktualizacji:
10.09.2014 12:46
Liczba wyświetleń:
4007
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument