Nr 14 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego

UCHWAŁA Nr 14

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 roku

 

 

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego

 

 

Działając na podstawie § 47 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje kandydaturę pana dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego, prof. UWM do pełnienia funkcji Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2008
Data publikacji:
29.09.2008 06:10
Data aktualizacji:
10.09.2014 12:46
Liczba wyświetleń:
3065
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument