Nr 10 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora

UCHWAŁA NR 10

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 r.

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wniosek Rektora o powierzenie prof. dr hab. Jadwidze Wyszkowskiej – Prorektorowi ds. Studenckich funkcji Pierwszego Zastępcy Rektora.

W sytuacji całkowitej niezdolności do wykonywania swoich obowiązków przez Rektora Pierwszy Zastępca Rektora przejmuje pełnienie funkcji Rektora i wszczyna procedurę wyboru nowego rektora.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2008
Data publikacji:
29.09.2008 05:32
Data aktualizacji:
10.09.2014 12:50
Liczba wyświetleń:
3155
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument