Wersje strony Nr 7 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.