Wersje strony Nr 6 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie opinii o utworzeniu stanowisk wykładowców i zatrudnieniu nauczycieli akademickich w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.