Nr 4 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego

UCHWAŁA Nr 4

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 września 2008 roku

 

w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego

 

Na podstawie § 68 ust. 2 w związku z § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala co następuje:

 

§ 1

Senat pozytywnie opiniuje wnioski o mianowanie na okres pięciu lat na stanowisko profesora nadzwyczajnego doktorów habilitowanych:

1.    Krystyny Demskiej-Zakęś na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa,

2.    Zygmunta Drońskiego na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki,

3.    Stanisława Gumkowskiego na Wydziale Nauk Technicznych,

4.    ks. Wojciecha Guzewicza na Wydziale Humanistycznym,

5.    Małgorzaty Woźniak na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Dorota Nowakowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2008
Data publikacji:
25.09.2008 06:27
Data aktualizacji:
10.09.2014 12:56
Liczba wyświetleń:
3174
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument