Zarządzenie Nr 29 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka”.

 

Zarządzenie Nr 29

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 sierpnia 2008 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka”.

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

 § 1

  1. Na Wydziale Nauki o Żywności tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.08.2008
Data publikacji:
01.09.2008 05:47
Data aktualizacji:
01.09.2008 05:48
Liczba wyświetleń:
2381
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument