Wersje strony Nr 328 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia założeń do strategii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2008-2015

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.