Nr 323 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie połączenia Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM w Olsztynie ze 103 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 323

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2008 roku

w sprawie połączenia Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze 103 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Olsztynie.

 

Działając na podstawie art. 43h ust. 2 pkt. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i § 14 ust. 1 pkt. 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na połączenie Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 103 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Olsztynie, w wyniku którego zostanie utworzony Szpital Uniwersytecki z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.07.2008
Data publikacji:
10.07.2008 12:09
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:21
Liczba wyświetleń:
2739
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument