Wersje strony Nr 322 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Ministrem Obrony Narodowej o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.