Nr 322 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Ministrem Obrony Narodowej o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki

 

UCHWAŁA Nr 322

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Ministrem Obrony Narodowej o połączeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki.

Działając na podstawie art. 43 h ust. 2 pkt. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i § 14 ust. 1 pkt. 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Ministrem Obrony Narodowej o połączeniu Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 103 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią – Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Olsztynie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.07.2008
Data publikacji:
10.07.2008 11:00
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:23
Liczba wyświetleń:
2807
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument