DECYZJA Nr 16 z dnia 4 lipca 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 DECYZJA Nr 16 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lipca 2008 roku. 

w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu UWM w Olsztynie z 30 czerwca 2006 r., ( późn. zm.), stanowi się co następuje:

§ 1

W Załączniku do Decyzji Nr 7 Rektora z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 ( z późn. zm.), dokonuje się zmian jak poniżej:

  1. termin wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Nauk Medycznych ustala się na dzień 3 października 2008 roku
  2. termin inauguracji roku akademickiego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Braniewie ustala się dzień 2 października 2008 roku.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik do Decyzji Nr 7Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 12 maja 2008 roku ( z późn. zm .)

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2008/2009

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Uczelniana

 inauguracja roku akademickiego

 

1.10.2008 r.

Wydziałowe

inauguracje roku akademickiego

29-30.09. 2008 r. ***/****

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego -

Wydział Nauk Medycznych

3.10.2008 r.

semestr

zimowy

zajęcia dydaktyczne

2.10.2008 r. – 19.12.2008 r./*

wakacje zimowe

20.12.2008 r. – 2.01.2009 r.

zajęcia dydaktyczne

5.01.2009 r.- 24.01.2009 r.

sesja egzaminacyjna zimowa

26.01.2009 r.- 7.02.2009 r.

sesja egzaminacyjna

zimowa-poprawkowa

9.02.2009 r.- 14.02.2009 r.

semestr

letni

zajęcia dydaktyczne

16.02.2009r.- 9.04.2009 r.

wakacje wiosenne

10.04.2009 r.- 15.04.2009 r.

zajęcia dydaktycz

16.04.2009 r.- 5.06.2009 r./**

sesja egzaminacyjna letnia

6.06.2009 r.- 19.06.2009 r.

wakacje, praktyki wakacyjne

22.06.2009 r.- 18.09.2009 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

31.08.2009 r.- 12.09.2009 r.

 

    * w tym: 31.10.2008 r. (piątek) – dzień rektorski

  ** w tym: 30.04.2009 r. (czwartek) – dzień rektorski

*** inauguracje roku akademickiego w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych:

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku                   -2.10.2008 r.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Braniewie         -2.10.2008 r.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rusocinie         -4.10.2008 r.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie          -4.10.2008 r.

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne w Poznaniu i Toruniu –

wg terminów ustalonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

****    inauguracja roku akademickiego na studiach doktoranckich- 6.10.2008 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.07.2008
Data publikacji:
10.07.2008 10:43
Data aktualizacji:
10.07.2008 10:56
Liczba wyświetleń:
2508
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument