Dział Obsługi Projektów Europejskich

Strona została usunięta dnia: 15 styczeń, 2013 - 14:38

Dział Obsługi Projektów Europejskich

ul. Romana Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn

kod ewidencji korespondencji: 90-500; kod finansowy: 9015

 

Biura obsługi projektów edukacyjnych

ul. R. Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn

tel. +4889 524-51-64, +4889 524-51-84, tel./ fax. +4889 524-51-86

e-mail: bfe@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-2301; kod finansowy: 9111

Kierownik:

mgr Sebastian Jakubowski

tel. +4889 524-51-64

e-mail: sebastian.jakubowski@uwm.edu.pl

Specjaliści:

mgr Małgorzata Klimowska

tel. +4889 524-51-84

e-mail: malgorzata.klimowska@uwm.edu.pl

mgr Beata Słoń

tel. +4889 524-51-84

Zadania Biura obsługi projektów edukacyjnych obejmują działania:

1) informacyjne i doradcze,

2) koordynacyjne,

3) projektowe.

Działania informacyjne i doradcze obejmują:

1)     informacyjne i doradcze, do których należy:

a)     prowadzenie działań informacyjnych w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy zagranicznych wspierających rozwój działalności dydaktycznej i naukowej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

b)     udzielanie informacji dotyczących procedur obowiązujących w procesie tworzenia i realizacji projektów finansowanych z funduszy zagranicznych,

c)      przedstawianie Rektorowi, co najmniej dwa razy w roku, informacji o złożonych wnioskach o dofinansowanie projektów oraz zaawansowaniu prac nad ich realizacją,

d)     doradztwo w zakresie formalno-prawnych uwarunkowań aplikacji i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych,

e)     prowadzenie rejestrów:

e1 – przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu,

e2 – porozumień i umów konsorcjum w sprawie realizacji projektu,

e3 – umów o dofinansowanie projektu oraz korespondencji z tym związanej,

2)     koordynacyjne, do których należy:

a)     udział w tworzeniu uczelnianego planu pozyskiwania środków rozwojowych z funduszy zagranicznych,

b)     planowy monitoring realizowanych projektów na podstawie informacji o zaawansowaniu ich realizacji składanej przez kierowników projektów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz treści zawartych w tym zakresie umów,

c)      podejmowanie działań zmierzających do eliminacji nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji projektu,

d)     przeprowadzanie analizy wyników oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków dofinansowanie projektu w celu opracowania procedur umożliwiających uniknięcia błędów,

e)     nadzór nad przekazywaniem do archiwum oryginalnej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu po okresie przechowywania jej w jednostce realizującej projekt,

f)      udostępnianie na zlecenie Rektora dokumentów dotyczących kontroli prowadzonych przez uprawnione instytucje,

3)     projektowe obejmujące przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów zleconych przez Rektora i prorektorów.

Biuro Projektu BIO

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 4

kod ewidencji korespondencji: 90-2302; kod finansowy: 551- 9112

http://www.uwm.edu.pl/bio

Dyrektor Biura Projektu BIO

mgr Marzena Pieńkosz

tel. +48 89 524 51 62

e-mail: marzena.pienkosz@uwm.edu.pl

Sekretariat

 Katarzyna Bochir

tel. +48 89 524 52 53

e-mail: kasia.bochir@uwm.edu.pl

Referent ds. zamówień publicznych

mgr Magdalena Gradel

tel. +48 89 524 52 54

e-mail: magdalena.gradel@uwm.edu.pl

Inspektor ds. budownictwa

mgr inż. Monika Cupała-Budka

tel. +48 89 523 52 64

e-mail: monika.cupala@uwm.edu.pl

Specjalista ds. komunikacji

mgr Karolina Cieszyńska

tel. +48 89 524 52 57

e-mail: karolina.cieszynska@uwm.edu.pl

Księgowa Projektu

mgr Edyta Fafińska

tel. +48 89 523 41 05

e-mail: edyta.fafinska@uwm.edu.pl

Informatyk

mgr Marcin Foss

tel. +48 89 524 52 62

e-mail: marcin.foss@uwm.edu.pl

Specjalista ds. promocji

mgr Karol Fryta

tel. +48 89 522 45 05

e-mail: karol.fryta@uwm.edu.pl

Specjalista ds. monitoringu i analizy ryzyka

dr inż. Barbara Mazur

tel. +48 89 524 51 84

e-mail: b.mazur@uwm.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr inż. Dorota Najmowicz

tel. +48 89 524 52 62

e-mail: dorota.najmowicz@uwm.edu.pl

Specjalista ds. sprawozdawczości

mgr Małgorzata Olasek

tel. +48 89 524 52 57

e-mail: malgorzata.olasek@uwm.edu.pl

Inspektor ds. budownictwa

mgr inż. Jerzy Ossowski

tel. +48 89 523 39 87

e-mail: jerzy.ossowski@uwm.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr Aleksandra Sasin

tel. +48 89 524 52 15

e-mail: aleksandra.sasin@uwm.edu.pl

Inspektor ds. budownictwa

mgr inż. Grzegorz Zamyślewski

tel. +48 89 524 48 62

e-mail: gzam@uwm.edu.pl

 

 Do zakresu działania Biura Projektu BIO należy:

Realizacja Projektu „Rozbudowa, modernizacja i  wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno – badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności” zgodnie z umową nr POPW.01.01.00-28-008/08-00 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawartą
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


Biuro Projektu TECHNO

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 4

kod ewidencji korespondencji: 90-2303; kod finansowy: 551- 9113

http://www.uwm.edu.pl/techno

  Dyrektor Biura Projektu TECHNO

mgr Marta Wangin

tel. +48 89 524 51 62

e-mail: marta.wangin@uwm.edu.pl

Sekretariat

 Katarzyna Bochir

tel. +48 89 524 52 53

e-mail: kasia.bochir@uwm.edu.pl

Referent ds. zamówień publicznych

 Dorota Borkowska

tel. +48 89 524 52 64

e-mail: dorota.borkowska@uwm.edu.pl

Specjalista ds. promocji

Specjalista ds. promocji

mgr Patrycja Bronikowska

+48 89 524 52 57

patrycja.bronikowska@uwm.edu.pl

mgr Piotr Stankiewicz

tel. +48 89 524 52 62

e-mail: piotr.stankiewicz@uwm.edu.pl

Referent ds. zamówień publicznych

mgr Magdalena Gradel

tel. +48 89 524 52 54

                            e-mail: magdalena.gradel@uwm.edu.pl

Inspektor ds. budownictwa

mgr inż. Monika Cupała-Budka

tel. +48 89 523 52 64

                       e-mail: monika.cupala@uwm.edu.pl

Księgowa Projektu

mgr Edyta Fafińska

tel. +48 89 523 41 05

e-mail: edyta.fafinska@uwm.edu.pl

Inspektor ds. budownictwa

mgr inż. Jerzy Ossowski

tel. +48 89 523 39 87

e-mail: jerzy.ossowski@uwm.edu.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych

mgr Aleksandra Sasin

tel. +48 89 524 52 54

e-mail: aleksandra.sasin@uwm.edu.pl

Inspektor ds. budownictwa

mgr inż. Grzegorz Zamyślewski

tel. +48 89 524 48 62

e-mail: gzam@uwm.edu.pl

Do zakresu działania Biura Projektu TECHNO należy:

Realizacja Projektu „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych” zgodnie z umową nr POPW.01.01.00-28-006/09-00 z dnia 22 lipca 2009 r. zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Podstawa prawna:  Zarządzenie Nr  35/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Samodzielne stanowisko obsługi projektów inwestycyjnych 

sekretariat: tel. +48 89 524-52-53, +48 89 524-52-54, +48 89 524-51-62,

fax. 089 524-52-60

Starszy referent

mgr Agnieszka Karczewska

tel. +48 89 524 52 57

e-mail: agnieszka.karczewska@uwm.edu.pl

 Starszy referent

mgr inż Helena Szczepkowska

tel. +48 89 524 52 57

e-mail: helena.szczepkowska@uwm.edu.pl

 

LIKWIDACJA:

Zarządzenie Nr 5/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia   14  stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Obsługi Projektów Europejskich
Wytworzył:
mgr inż. Wojciech Samulowski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.08.2009
Data publikacji:
04.07.2008 12:28
Data aktualizacji:
15.01.2013 14:38
Liczba wyświetleń:
25462
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument