Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

 

 

Zarządzenie Nr 20

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 czerwca 2008 roku

w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3), stanowi się co następuje:

§ 1

Na Wydziale Humanistycznym tworzy się stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

§ 2

  1. Studia doktoranckie trwają 4 lata.
  2. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez Senat Uczelni.

§ 3

Zasady organizacji studiów doktoranckich określa regulamin studiów doktoranckich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.06.2008
Data publikacji:
01.07.2008 06:01
Data aktualizacji:
01.07.2008 06:01
Liczba wyświetleń:
2545
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument