Decyzja Nr 19 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

 

Decyzja Nr 19

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2007 roku

 

w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Na podstawie § 96 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 213 Ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

§ 1

W składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów ustalonym Decyzją nr 17 Rektora UWM z dnia 1 grudnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      odwołuje się Ewę Cybulską

2)      odwołuje się Wojciecha Morawskiego

3)      odwołuje się Kamila Sokołowskiego

4)      powołuje się Beatę Bulczak

5)      powołuje się Bartłomieja Kijewskiego

6)      powołuje się Marcina Majewskiego

§ 2

W składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów ustalonym Decyzją nr 17 Rektora UWM z dnia 1 grudnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      odwołuje się Joannę Kurczewską

2)      powołuje się Grzegorza Mękarskiego

§ 3

  1. Uwzględniając § 1 w skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów wchodzą:

Nauczyciele akademiccy:

- dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska

- dr Jarosław Dobkowski

- dr inż. Joanna Michalak

- dr inż. Piotr Sawicki

 Przedstawiciele studentów:

- Beata Bulczak

- Bartłomiej Kijewski

- Marcin Majewski

  1. Uwzględniając § 2 w skład Odwoławczej Komisji ds. Studentów wchodzą:

Nauczyciele akademiccy:

- prof. dr hab. Ryszard Zadernowski

- dr hab. Irena Brzozowska

- dr Joanna Chłosta -Zielonka

- dr inż. Michał Kłębukowski

 

 Przedstawiciele studentów:

- Marek Alijewicz

- Anna Kotarska

- Grzegorz Mękarski

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.11.2007
Data publikacji:
26.06.2008 06:02
Data aktualizacji:
26.06.2008 06:05
Liczba wyświetleń:
3107
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument