Decyzja Nr 9 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie pobierania opłaty za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku obcym albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w UWM w Olszt

 

 

Decyzja Nr 9

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 maja 2008 r.

 

w sprawie pobierania opłaty za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku obcym albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Na podstawie § 17 Statutu UWM w Olsztynie, art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

  1. Od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pobiera się opłaty za wydanie niżej wymienionych dokumentów w wysokości brutto łącznie z podatkiem VAT:

- dyplomu doktorskiego lub habilitacyjnego wraz z jednym odpisem 80 zł

- dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł

  1. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.

 

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1 wpłacane są na rachunek bankowy Uniwersytetu lub w kasie Uniwersytetu.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.05.2008
Data publikacji:
24.06.2008 10:39
Data aktualizacji:
24.06.2008 10:39
Liczba wyświetleń:
2199
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument