Nr 319 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk

 

 

UCHWAŁA Nr 319

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

§ 1

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat wyraża zgodę na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kształcenia zamawianego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

§ 2

Kształceniem zamawianym objęte będą następujące kierunki studiów: biotechnologia, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz matematyka.

 

§ 3

Senat ustala dodatkowy limit przyjęć kandydatów na I rok studiów na kierunki zamawiane, o których mowa w § 2, zgodnie z załącznikiem do Uchwały.

 

§ 4

Realizacja kształcenia rozpocznie się z dniem 1 października 2008 roku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Uchwały Nr 319 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2008 r.

 

 

Limit przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych

w roku akademickim 2008/2009

na kierunki zamawiane, realizowane w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

 

Lp.

Kierunek studiów

Studia stacjonarne

 

Studia pierwszego stopnia

 

1

Biotechnologia

26

2

Budownictwo

26

3

Inżynieria środowiska

26

4

Energetyka

26

5

Mechanika i budowa maszyn

26

6

Mechatronika

26

7

Matematyka

26

Ogółem

182

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.06.2008
Data publikacji:
20.06.2008 09:13
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:26
Liczba wyświetleń:
3771
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument