Nr 201 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 201

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie Regulaminu wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie”.

 

 

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Senat uchwala Regulamin wyróżniania „Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

 

§ 2

Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 201 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

REGULAMIN WYRÓŻNIANIA „Laurem Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 

1.     „Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym przez Rektora za:

1)    wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności publicznej sławiącej Uniwersytet,

2)    wybitne oraz twórcze osiągnięcia wyróżniające się efektami naukowymi, artystycznymi, dydaktycznymi i sportowymi,

3)    wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Uniwersytetu z innymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi i artystycznymi w kraju i zagranicą,

4)    wieloletnie i wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych,

5)    działania sławiące Uniwersytet.

2.     „Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” zwany „Laurem” dzieli się na trzy stopnie:

·        I stopień - Złoty Laur,

·        II stopień - Srebrny Laur,

·        III stopień - Brązowy Laur.

3.     Z inicjatywą o nadanie Lauru może wystąpić Dziekan, Kierownik jednostki organizacyjnej pozawydziałowej, Kanclerz lub związki zawodowe.

4.     Wniosek o nadanie Lauru powinien zawierać:

1)    dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia,

2)    charakterystykę zasług i osiągnięć uzasadniających nadanie Lauru wraz z proponowanym stopniem wyróżnienia.

5.     Laur wraz z legitymacją wręcza Rektor w czasie inauguracji roku akademickiego i innych uroczystości wymienionych w Statucie Uniwersytetu.

6.     Wzór legitymacji stanowi załącznik do Regulaminu.

7.     Ewidencję pracowników wyróżnionych Laurem prowadzi Biuro Kadr, a ewidencję pozostałych wyróżnionych prowadzi Biuro Rektora.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 10:22
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:49
Liczba wyświetleń:
3882
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument