Nr 320 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Ekosiłownie poligeneracyjne”

 

UCHWAŁA Nr 320

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Ekosiłownie poligeneracyjne”.

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4b) ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego „Ekosiłownie poligeneracyjne” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 1. Oś priorytetowa: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”:

- z partnerami strategicznymi:

·         Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku (lider konsorcjum),

·         Politechnika Gdańska,

·         Instytut Energetyki, Oddział w Gdańsku,

·         Instytut Elektrotechniki, Oddział w Gdańsku,

·         EC Grupa Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,

·         AT Kearney z siedzibą w Warszawie,

- z partnerami wspierającymi:

·         ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku,

·         PGK SYSTEM,

·         ENERGA EC Elbląg,

·         ZRE z siedzibą w Gdańsku,

·         Naftoport.

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu przygotowania, realizacji oraz końcowego rozliczenia projektu badawczego „Ekosiłownie poligeneracyjne” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet 1. Oś priorytetowa: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.06.2008
Data publikacji:
20.06.2008 05:52
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:24
Liczba wyświetleń:
2782
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument