Nr 315 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 118 oraz 160 miasta Olsztyn

 

 

UCHWAŁA Nr 315

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 118 oraz 160 miasta Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2, pkt. 3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa własności gruntów stanowiących drogi dojazdowe oraz drogi wewnętrzne na rzecz nabywców nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Bartąskiej oraz ul. Popiełuszki w Olsztynie.

 

§ 2

Sprzedaż prawa własności gruntów, o których mowa w § 1 dotyczy działek położonych:

  • w obrębie nr 118, oznaczonych jako działki 4/19, 4/26, 4/36, 4/47, 34/57, 34/65, 34/70, 38/67, 38/77, 38/31, 38/51;
  • w obrębie nr 160, oznaczonych jako działki nr 2/215, 2/220 łącznej powierzchni 1,1957 ha (wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załączniki do uchwały).

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.06.2008
Data publikacji:
20.06.2008 05:27
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:30
Liczba wyświetleń:
2888
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument