Nr 313 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 313

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2008 r.

 w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie.

 § 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na realizację inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWMw Olsztynie.

 § 2

Podstawą finansowania inwestycji, o której mowa w § 1 będą środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do działań związanych z realizacją inwestycji pod nazwą Modernizacja i wyposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.06.2008
Data publikacji:
20.06.2008 05:20
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:31
Liczba wyświetleń:
3910
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument