Nr 312 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 312

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie § 3 i § 14 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego

ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

 • prof. dr hab. Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski
 • prof. dr hab. Zdzisław Kawecki
 • prof. dr hab. Alina Lewczuk
 • prof. dr hab. Mirosław Łaguna
 • prof. dr hab. Danuta Murawa
 • prof. dr hab. Konstanty Romaniuk
 • prof. dr hab. Jerzy Szkoda
 • prof. dr hab. Ryszard Tomczyński
 • prof. dr hab. Zofia Żegarska

SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

 • dr hab. Anna Batogowska, prof. UWM
 • prof. dr hab. Nikolai Lepechinski
 • dr hab. Zbigniew Łotys, prof. UWM
 • dr hab. Jerzy Zaborowski, prof. UWM

§ 2

Za zasługi we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych, w szczególności za wspieranie działalności naukowej i statutowej Wydziału

ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymuje:

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz – Dyrektor Naczelny Instytutu Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego w Gdańsku, wieloletni członek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów, Wiceprezes Oddziału PAN w Gdańsku, Przewodniczący Zespołu Elektro-techniki i Energetyki KBN, członek rady Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, członek wielu innych krajowych i zagranicznych organizacji naukowych,

SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymują:

 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Andrzej Dreszer – Kierownik Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, członek Rady Naukowej Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
 • prof. dr hab. inż. Józef Kowalski – Przewodniczący Komitetu Techniki Rolniczej PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Kierownik Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademii Rolniczej w Krakowie.

§ 3

Za zasługi we współpracy z Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt, w szczególności za wspieranie działalności naukowej i statutowej Wydziału

ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w Olsztynie otrzymuje:

 • prof. Witold Pestis – Rektor Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.06.2008
Data publikacji:
19.06.2008 10:44
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:33
Liczba wyświetleń:
3702
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument