Nr 311 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

UCHWAŁA Nr 311

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 1 ust. 11 uchwały Senatu Nr 127 z 30 stycznia 2004 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich stanowi się co następuje:

§ 1

W celu uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego Senat wyraża zgodę na ponowne nawiązanie stosunku pracy z następującymi nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na stanowisku profesora:

  1. prof. dr hab. Andrzejem Kabatem,
  2. prof. dr. hab. Leontijem Mironiukiem,
  3. ks. prof. dr. hab. Antonim Misiaszkiem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.06.2008
Data publikacji:
19.06.2008 10:38
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:34
Liczba wyświetleń:
2735
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument