Nr 309 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2008

UCHWAŁA Nr 309

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2008.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) stanowi się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2008 uwzględniający (w tys. zł):

 

  1. Przychody działalności operacyjnej                                                     310 407,6
  2. Koszty działalności operacyjnej                                                          300 628,5
  3. Zysk z działalności operacyjnej                                                           9 779,1
  4. Zwiększenia funduszu zasadniczego                                         95 000,0

Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                        45 000,0

Stan funduszu na koniec roku 2008                                                     272 046,2

  1. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                     49 068,4

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów        50 921,6

Stan funduszu na koniec roku 2008                                                     414,0

  1. Zwiększenia własnego funduszu stypendialnego                                   2 100,0

Zmniejszenia własnego funduszu stypendialnego                                   2 800,0

Stan funduszu na koniec roku 2008                                                     1 631,0

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.06.2008
Data publikacji:
19.06.2008 10:28
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:53
Liczba wyświetleń:
2769
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument