Nr 308 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2008

 

 

UCHWAŁA Nr 308

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2008.

 

  1. Na podstawie § 14, ust. 1 pkt 12 Statutu, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza podstawowe wskaźniki ekonomiczne na rok budżetowy 2008.
  2. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na 2008 rok stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 308

z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

Przeznaczenie dotacji

na sfinansowanie działalności dydaktycznej

 

Dotacja ogółem w tym:                                                                    180 925,6 tys. zł

 

1.      Dotacja na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni,

w tym na:                                                                                            178 865,5 tys. zł

- finansowanie kształcenia na studiach stacjonarnych                      159 665,5 tys. zł

- remonty obiektów dydaktycznych                                                   8 000,0 tys. zł

- finansowanie kształcenia kadr naukowych                                       1 000,0 tys. zł

- finansowanie sportu, kultury studentów studiów stacjonarnych

 oraz rehabilitacji leczniczej studentów  niepełnosprawnych                 1 200,0 tys. zł

- rezerwa budżetowa                                                                         9 000,0 tys. zł

 

2.      Dotacja na kształcenie na kierunkach medycznych                                       171,9 tys. zł

 

3.      Dotacja na kształcenie podyplomowe lekarzy weterynarii,

pielęgniarek i położnych                                                                              417,5 tys. zł

 

4.      Dotacja na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą

      studentów niepełnosprawnych w tym:                                                       1 470,7 tys. zł

na rehabilitację studentów niepełnosprawnych

 w ośrodku jeździeckim UWM                                                              200,0 tys. zł

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 308

z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

 

Wielkości parametryczne kosztów pośrednich

 

Koszty ogólnouczelniane

 

  • od przychodów z tytułu odpłatności

studia niestacjonarne zamiejscowe                                            25%

  • od studiów podyplomowych                                                          15%
  • od studiów podyplomowych zamiejscowych                                 15%
  • konferencje, sympozja i pozostała działalność

wspomagająca badania min.                                                         5%

  • od pozostałych przychodów dydaktycznych                                   10%

 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 308

z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

 

Wielkości parametryczne kosztów pośrednich

 

Koszty wydziałowe

 

- badania własne                                                             15%

- badania statutowe                                                        30%

- SPUB-y                                                                           20%

- projekty badawcze                                                         30%

- projekty badawcze promotorskie                                    20%

- podmioty gospodarcze minimum                                     10%

- projekty celowe

a)      finansowanych przez ministerstwo                         30%

b)      finansowanych przez podmioty gospodarcze         15%

od studiów podyplomowych                                               15%

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.06.2008
Data publikacji:
19.06.2008 10:27
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:55
Liczba wyświetleń:
4634
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument