Nr 304 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie

 

U C H W A Ł A Nr 304

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 maja 2008 roku

 

w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat postanawia co następuje,

 

§ 1

Uchwala się zmiany w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

 

R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr 304 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 roku

w sprawie zmian do Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie.

 

W Regulaminie Studiów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu Uniwersytetu z dnia 30 czerwca 2006 roku oraz w związku z Uchwałą Nr 123 Senatu Uniwersytetu z dnia 27 października 2006 roku zm. treść Regulaminu Studiów, wprowadza się zmiany, jak niżej:

 

1.      W § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku sprawowania opieki nad pracą dyplomową lub dziełem artystycznym na studiach jednolitych magisterskich i studiach drugiego stopnia-magisterskich przez nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, doktora sztuki, a także kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, dziekan powołuje na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, profesora sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki, a także kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych”.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.06.2008
Data publikacji:
16.06.2008 08:46
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:09
Liczba wyświetleń:
5882
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument