Nr 307 z dnia 31 maja 2008 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr. Hansowi-Gerdowi Pötteringowi.

 

UCHWAŁA Nr 307

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2008 r.

 

w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Prof. Dr. Hansowi-Gerdowi Pötteringowi.

 

§ 1

Na podstawie § 4 Statutu Uniwersytetu Senat wszczyna postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. Hansowi-Gerdowi Pötteringowi, Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego.

 

§ 2

Funkcję promotora powierza się prof. dr. hab. Ryszardowi J. Góreckiemu.

 

§ 3

Ocena zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. Hansowi-Gerdowi Pötteringowi powierzona zostaje recenzentom spośród niżej wymienionych osób:

  • prof. dr hab. Jerzy BUZEK (PAN Warszawa),
  • prof. dr hab. Bronisław GEREMEK (Fundacja im. Stefana Batorego),
  • prof. dr hab. Sławomir KALEMBKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • prof. dr hab. Adam KOSESKI (Akademia Humanistyczna w Pułtusku).

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora do przeprowadzenia z kandydatami na recenzentów niezbędnych uzgodnień i zlecenia wybranym recenzentom opracowania oceny wniosku, o którym mowa w § 3.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rzecznika Prasowego
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2008
Data publikacji:
04.06.2008 07:55
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:57
Liczba wyświetleń:
2724
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument