Nr 90/2021 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii...

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 90/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 października 2021 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
lub epidemii (ze zm.)
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wprowadzonego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października
2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
  1)  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego
       Zarządzenia,
  2)  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego
       Zarządzenia,
  3)  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego
       Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.
 
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.10.2021
Data publikacji:
12.10.2021 08:14
Data aktualizacji:
12.10.2021 08:39
Liczba wyświetleń:
802
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz90_2021.pdf52 KB
systemy_pracy.pdf161.75 KB
zasady_funkcjonowania_biblioteki.pdf183.3 KB
schemat_postepowania.pdf135.87 KB