Zarządzenie Nr 13 Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.

 
 
Zarządzenie Nr 13
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 19 maja 2008 roku
 
w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Filozoficzno-etyczne” na „Filozofia i etyka”.
 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

 
§ 1
 
1. Studia podyplomowe „Filozoficzno-etyczne” otrzymują nazwę „Filozofia i etyka”.
2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3. Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.
 
§ 2
 
Studia podyplomowe w zakresie „Filozofia i etyka” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
19.05.2008
Data publikacji:
02.06.2008 07:37
Data aktualizacji:
02.06.2008 07:40
Liczba wyświetleń:
3416
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument