Nr 84/2021 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 84/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 września 2021 roku
 
w sprawie powołania Komisji ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 7 ust. 4 oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), § 14 ust. 1 oraz § 16 ust. 4 Procedury przeciwdziałania dyskryminacji, zasad korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans oraz zasad działania Komisji ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiące Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
7 września 2021 roku w sprawie Procedury przeciwdziałania dyskryminacji, zasad korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans oraz zasad działania Komisji ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. Powołuję Komisję ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w składzie:
    1) dr hab. Katarzyna Ćwirynkało,
    2) dr hab. Liliana Rytel,
    3) dr n. med. Piotr Engelgardt, 
    4) dr inż. Agnieszka Bęś,
    5) dr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz,
    6) dr inż. Magdalena Lemecha,
    7) dr inż. Michał Łopata,
    8) dr Marta Cichy,
    9) dr Grażyna Ciecierska,
  10) dr Ewa Gojło,
  11) dr Stanisław Maksymowicz,
  12) dr Ewelina Mączka,
  13) dr Kamila Naumowicz,
  14) dr Marek Siemiński,
  15) dr Piotr Wojnicz,
  16) mgr inż. Sara Dzik,
  17) mgr Anna Piotrowska, 
  18) mgr Ewa Wankiewicz,
  19) Patryk Laskowski,
  20) Zuzanna Przewodowska.   
2.  Funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
     powierzam dr Kamili Naumowicz.
3.  Pierwsza kadencja Komisji ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
     rozpoczyna się z dniem 1 października 2021 roku i trwa do 31 grudnia 2024 roku.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.09.2021
Data publikacji:
17.09.2021 13:11
Data aktualizacji:
17.09.2021 13:12
Liczba wyświetleń:
436
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec_84_2021.pdf67.7 KB