Wersje strony Nr 297 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2009 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.