UCHWAŁA Nr 302 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/2009

Strona została usunięta dnia: 16 maj, 2008 - 12:55

 

UCHWAŁA Nr 302
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok   studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/2009
 
Na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2, pkt. 8 i § 92 ust. 3 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:
Przewodniczący                                      - prof. dr hab. Józef Górniewicz
 
Członkowie:  
Przedst. Wydz. Kształt. Środowiska i Rolnictwa     - dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM
Przedst. Wydziału Biologii                                 - prof. dr hab. Tadeusz Korniak
Przedst. Wydziału Nauki o Żywności                    - prof. dr hab. Antoni Kruk
Przedst. Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa    - prof. dr hab. Janusz Terlecki
Przedst. Wydziału Medycyny Weterynaryjnej         - prof. dr hab. Joanna Szteyn
Przedst. Wydziału Bioinżynierii Zwierząt              - prof. dr hab. Janina Pogorzelska
Przedst. Wydziału Geodezji i Gospod. Przestrz.     - dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM
Przedst. Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki         - dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
Przedst. Wydziału Humanistycznego                     - dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM
Przedst. Wydziału Teologii                                   - ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów                  - mgr inż. Eliza Sitnik
Sekretarz                                                           - mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo
 
§ 2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz rozpatruje i przedkłada rektorowi wnioski w sprawie odwołań kandydatów od decyzji wyżej wymienionych komisji rekrutacyjnych.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
 
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
16.05.2008 12:55
Data aktualizacji:
16.05.2008 12:55
Liczba wyświetleń:
2426
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument