UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni księgową w Kwesturze w Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych

Strona została usunięta dnia: 13 lipiec, 2021 - 08:14

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
zatrudni księgową w Kwesturze
w Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
Cel istnienia stanowiska: prowadzenie rozliczeń projektów
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in..:
  weryfikowanie dokumentów finansowych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia dotacji
   krajowych i zagranicznych;
   sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno – rachunkowym oraz ich
   dekretacja;
   księgowanie dokumentów finansowo – księgowych z uwzględnieniem wymogów stawianych przez
   instytucje finansujące;
   przygotowywanie danych finansowych do analizy postępu finansowego projektu;
   weryfikowanie pod względem finansowym wniosków o płatność;
   kontrolowanie płynności finansowej projektu oraz bieżących płatności;
   przygotowywanie danych do wewnętrznych raportów finansowych;
   uzgadnianie, rozliczanie i zamykanie  projektów do bilansu;
   archiwizowanie księgowej dokumentacji projektu;
   przygotowywanie dokumentów finansowych do kontroli, audytów projektów;
   ścisła współpraca z działami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację projektu.
 
WYMAGANIA:
     wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
     znajomość zagadnień finansowych z zakresu rachunkowości i finansów;
     znajomość przepisów prawa podatkowego;
    znajomość obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków finansowanych
    dotacją;
     staż pracy na stanowisku księgowym przy rozliczaniu projektów finansowanych ze środków
    zagranicznych lub krajowych;
     Umiejętności analityczne;
     Umiejętności komunikacyjne;
     Znajomość pakietu Ms Office;
     Umiejętność pracy w zespole;
     Umiejętność pracy pod presją czasu;
     dyspozycyjność;
     staranność, sumienność.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub
w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23.07.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr Agnieszka Choma-Meus
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.07.2021
Data publikacji:
13.07.2021 08:13
Data aktualizacji:
13.07.2021 08:14
Liczba wyświetleń:
451
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument