UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Strona została usunięta dnia: 13 lipiec, 2021 - 07:40
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
·    udzielanie konsultacji i pomocy w trakcie przygotowywania wniosków projektów
    międzynarodowych,
·     rozpowszechnianie informacji o aspektach prawnych, terminach i zasadach składania wniosków
    projektowych,
·     bieżąca obsługa realizacji projektów międzynarodowych pod względem formalnym,
·     realizowanie zadań Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (RPK PB UE)
    w tym w szczególności zadań Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS,
·     opracowywanie sprawozdań, analiz, prognoz, raportów i zestawień w zakresie objętym
    przedmiotem działania jednostki.
 
WYMAGANIA:
·         wykształcenie wyższe,
·         bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
·         praktyczne umiejętności obsługi pakietu Ms Office,
·         umiejętność działania pod presją czasu,
·         dyspozycyjność,
·         samodzielność w działaniu przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
·         wysoki poziom odpowiedzialności,
·         dokładność w realizacji zadań.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.   CV i list motywacyjny;
2.   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
3.   Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w zamkniętej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej”, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23.07.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.07.2021
Data publikacji:
13.07.2021 07:40
Data aktualizacji:
13.07.2021 07:40
Liczba wyświetleń:
543
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument