UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W KATEDRZE POŁOŻNICTWA SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO

Strona została usunięta dnia: 12 lipiec, 2021 - 13:01
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI REFERENTA
W KATEDRZE POŁOŻNICTWA
SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
 
Miejsce pracy: Katedra Położnictwa Szkoły Zdrowia Publicznego (ul. Żołnierska 14 c)
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
 ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:
·         prowadzenie spraw administracyjnych i finansowych Katedry Położnictwa;
·         przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną
      i archiwalną;
·         organizowanie i zaopatrywanie Katedry w materiały potrzebne do funkcjonowania biura:
      artykuły i materiały biurowe, środki trwałe i zaopatrzenie socjalne;
·         współpraca w przygotowywaniu indywidualnych planów obciążeń dydaktycznych pracowników
      Katedry oraz osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną (planowania, wykonania);
·         obsługa uczelnianego systemu  obsługi studentów (USOS) z poziomu Katedry;
·         zawieranie umów zlecenia z pracownikami nie zatrudnionymi na etat w Katedrze;
·         współpraca z koordynatorami przedmiotów i nauczycielami w organizacji procesu
      dydaktycznego, gromadzenia i obiegu dokumentacji  dydaktycznej;
·         współpraca z komisją egzaminacyjną w organizacji egzaminu dyplomowego;
·         przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem dydaktyki studenckiej;
·         współpraca z Kierunkowym Koordynatorem Praktyk w organizacji  procesu kształcenia
      praktycznego;
·         przygotowywanie dokumentacji związanej z  prowadzeniem prac badawczych;
·         monitorowanie projektów statutowych Katedry;
·         udział w przygotowywaniu uroczystości i konferencji naukowych organizowanych przez 
      Katedrę/ Szkołę;
·         współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i  innymi jednostkami naukowymi
      współpracującymi z Katedrą;
·         obsługa strony internetowej Katedry;
·         obsługa bieżących spraw studentów oraz  pracowników Katedry;
·         wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Katedry oraz Dyrekcji Szkoły.
WYMAGANIA:
  • wykształcenie wyższe;
  • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office;
  • biegła znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  • umiejętność obsługi systemów informatycznych w zakresie baz danych studentów (bieżąca weryfikacja danych) USOS;
  • znajomość przepisów prawa dot. szkolnictwa wyższego, zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji;
  • umiejętności interpersonalne, szczególnie w odniesieniu do studentów;
  • umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole;
  • samodzielność i odpowiedzialność;
  • sumienność i dokładność;
  • otwartość na zmiany i rozwój własny.
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem "Rekrutacja - Katedra Położnictwa" lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 19.07.2021 r.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.07.2021
Data publikacji:
12.07.2021 13:01
Data aktualizacji:
12.07.2021 13:01
Liczba wyświetleń:
462
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument