Zatrudnienie dla studentów (umowa cywilnoprawna)

Strona została usunięta dnia: 9 lipiec, 2021 - 15:15

 

 

OGŁOSZENIE O PRACĘ DLA STUDENTÓW (2 osoby)

w ramach projektu pt:

Opracowanie technologii dezintegracji biomasy lignocelulozowej z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego LIDER/8/0026/L-9/17/NCBR/2018

FORMA ZATRUDNIENIA: UMOWA CYWILNOPRAWNA NA OKRES 6 MIESIĘCY

WYMAGANIA

 • Posiadanie statusu studenta studiów drugiego stopnia;
 • Wykształcenie wyższe: biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS-Office;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność i dokładność w realizacji zadań;
 • Dobra organizacja czasu i miejsca pracy

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Umowa zlecenia dotyczącą realizacji zadania 3. Eksploatacja dezintegratora w istniejącej instalacji biogazowej polegająca m.in. na: przygotowaniu i wprowadzaniu substratu do reaktora fermentacyjnego; sprawdzaniu urządzeń kontrolno-pomiarowych reaktora fermentacyjnego; wykonywaniu analiz fizyko-chemicznych; prac technicznych związanych z obsługą fermentora; prac technicznych związanych z obsługą stanowiska dezintegracyjnego PEF.

Okres realizacji 01.09.2021 – 28.02.2022.

WYMAGANE  DOKUMENTY

 •  CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe
 •  Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  ukończenia studiów I stopnia
 •  Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119,str. 1)”.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dawid.szwarc@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w Katedrze Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 117a, 10-950 Olsztyn (Wydział Geoinżynierii) w terminie do 19 lipca 2021  do godz. 14.30, pok. 111.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 •  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
mgr inż. Dawid Szwarc
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
08.07.2021
Data publikacji:
09.07.2021 15:15
Data aktualizacji:
09.07.2021 15:15
Liczba wyświetleń:
155
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument