UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ w Dziale Zamówień Publicznych

Strona została usunięta dnia: 9 lipiec, 2021 - 14:49

 

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZATRUDNI SPECJALISTĘ
w Dziale Zamówień Publicznych

 

Miejsce pracy: Olsztyn

Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, następnie z możliwością przedłużenia na czas określony

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:

 •  przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia, ogłoszeń, umów,
 •  udział w pracach Komisji Przetargowej,
 • sporządzanie protokołów wraz z załącznikami z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz innych pism związanych z postępowaniem,
 •  współudział w administrowaniu stroną internetową Działu (zamieszczanie na stronie internetowej działu informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego).

 

WYMAGANIA:

 •  wykształcenie wyższe.
 •  ukończone szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 •  min. 2 letnie doświadczenie przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych (przygotowywanie SWZ, zamieszczanie ogłoszeń w BZP, Dz. Urz. UE, ocena ofert, sporządzanie protokołu jako członek komisji przetargowej lub sekretarz).
 •  praktyczne umiejętności obsługi pakietu Ms Office,
 • odporność na stres,
 •  umiejętność pracy pod presją czasu,
 •  wysoki poziom zdolności komunikacyjnych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
 • wysoki poziom odpowiedzialności,
 • dokładność w realizacji zadań,
 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • gotowość do podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji.
 • mile widziana umiejętność obsługi komercyjnej platformy zakupowej.

 

OFERUJEMY:

·         umowę o pracę;

·         możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, dostęp do wewnątrzuczelnianego programu szkoleń i kursów, dostęp do programu rozwoju indywidualnego w postaci sesji doradczo/coachingowych, etc.);

·         kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze);

·         benefity pracownicze;

·         atrakcje kulturalne i sportowe.

 

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

1)      CV i list motywacyjny;

2)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

3)      Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.

w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 z tytułem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych” lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.07.2021 r.

 

Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Inne informacje

         1.      Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

         2.      Złożone dokumenty nie będą zwracane.

         3.     Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo
o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

         4.   Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranych kandydatów

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
09.07.2021
Data publikacji:
09.07.2021 14:49
Data aktualizacji:
09.07.2021 14:49
Liczba wyświetleń:
431
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument