Nr 301 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009

 

UCHWAŁA NR 301
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2008/2009
 
Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2, pkt. 8 i § 92 ust. 3 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:
Przewodniczący                                                 - prof. dr hab. Janusz Piechocki
 
Członkowie:                                                             
Przedstawiciel Wydziału Bioinżynierii Zwierząt      - dr hab. Maria Stanek, prof. UWM
Przedstawiciel Wydziału Bioinżynierii Zwierząt      - dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM
Przedstawiciel Wydziału Biologii                          - prof. dr hab. Genowefa Kotwica
Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej   - dr inż. Wojciech Cymerman
Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej   - dr inż. Radosław Wiśniewski
Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki           - dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM
Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki           - dr Bernard Kasietczuk
Przedstaw. Wydziału Humanistycznego                  - dr Alina Naruszewicz-Duchlińska
Przedstaw. Wydziału Humanistycznego                  - dr Andrzej Korytko
Przedstaw. Wydz. Ochrony Środow. i Rybactwa       - dr hab. Wojciech Janczukowicz
Przedstaw. Wydz. Ochrony Środow. i Rybactwa       - dr hab. Małgorzata Woźniak, prof. UWM
Przedstawiciel Wydz. Nauki o Żywności                 - dr hab. Bogusław Staniewski, prof. UWM
Przedstawiciel Wydz. Nauki o Żywności                 - dr inż. Lucyna Kłębukowska
Przedstawiciel Wydz. Kształt. Środ. i Rolnictwa      - dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM
Przedstawiciel Wydz. Kształt. Środ. i Rolnictwa      - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska
Przedstaw. Wydziału Nauk Ekonomicznych             - dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
Przedstaw. Wydziału Nauk Ekonomicznych             - dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
Przedstaw. Wydziału Nauk Medycznych                 - dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski
Przedstaw. Wydziału Prawa i Administracji            - dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
Przedstaw. Wydziału Prawa i Administracji            - dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM
Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych          - dr Jan Damicz
Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych          - dr inż. Jerzy Domański
Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych          - prof. dr hab. Kazimierz Wierzbicki
Przedstaw. Wydziału Medycyny Weterynaryjnej     - dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM
Przedstawiciel Wydziału Teologii                         - ks. dr hab. Piotr Duksa
Przedst. Wydz. Nauk Społecznych i Sztuki             - dr Ewa Sikora
          Przedstawiciel Samorządu Studenckiego                         - Karolina Wojciechowska
Sekretarze                                                   - mgr inż. Irena Kozłowska
                                                                 - mgr Paweł Łojewski
 
§ 2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz rozpatruje i przedkłada rektorowi wnioski w sprawie odwołań kandydatów od decyzji wyżej wymienionych komisji rekrutacyjnych.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
 
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
16.05.2008 12:41
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:15
Liczba wyświetleń:
3536
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument