Wersja strony UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W KATEDRZE MIKROBIOLOGII I MYKOLOGII WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII z dnia 7 lipiec, 2021 - 10:14

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

Strona została usunięta dnia: 7 lipiec, 2021 - 10:14

 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZATRUDNI TECHNOLOGA

W KATEDRZE MIKROBIOLOGII I MYKOLOGII WYDZIAŁU BIOLOGII
I BIOTECHNOLOGII

 

Miejsce pracy: Olsztyn, Katedra Mikrobiologii i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:

·  zabezpieczenie i obsługa zajęć dydaktycznych oraz zleconych prac badawczych w zakresie mikrobiologii i mykologii

·  obsługa urządzeń i aparatury specjalistycznej, w tym: urządzeń sterylizacyjnych; aparatury mikroskopowej (fluorescencja) i pomiarowej,

·   przygotowania odczynników, pożywek, szkła i innego sprzętu do zajęć dydaktycznych i prac badawczych;

·  prowadzenia hodowli mikrobiologicznych, zabezpieczenia szczepów muzealnych; utylizacji materiałów mikrobiologicznych.

·         obsługa bieżących spraw studentów oraz pracowników Katedry

·         archiwizacja dokumentów.

 

WYMAGANIA:

·         wykształcenie wyższe (magisterskie) z zakresu nauk biologicznych (biotechnologia, mikrobiologia, biologia),

·         doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym: pożywkarnia, sterylizatornia,

·         umiejętność obsługi pakietu MS-Office,

·         znajomość zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej,

·         umiejętność pracy w zespole i ze studentami,

·         odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność i dokładność w realizacji zadań,

·         umiejętność organizacji pracy pod presją czasu,

·         dyspozycyjność, otwartość na zmiany.

 

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

1.  CV i list motywacyjny;

2.  Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,

 

w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem "Rekrutacja - Katedra Mikrobiologii i Mykologii " lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 13.07.2021 r.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
07.07.2021
Data publikacji:
07.07.2021 10:14
Data aktualizacji:
07.07.2021 10:14
Liczba wyświetleń:
277
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument