UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI SPECJALISTĘ W PIONIE KANCLERZA

Strona została usunięta dnia: 28 czerwiec, 2021 - 09:50

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI
SPECJALISTĘ W PIONIE KANCLERZA
   
Miejsce pracy: Olsztyn, Pion Kanclerza
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
Główne zadania:
•  Realizacja zadań związanych z administracyjnym i logistycznym funkcjonowaniem Biura Kanclerza.
•  Obsługa spotkań i narad organizowanych przez Kanclerza.
•  Prowadzenie terminarza spotkań Kanclerza.
•  Obsługa administracyjno — biurowa sekretariatu Kanclerza.
•  Organizacja wyjazdów służbowych pracowników Biura Kanclerza.
•  Prowadzenie rejestrów i ewidencji związanych z przedmiotem działania jednostki.
•  Przestrzeganie i nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów.
•  Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną.
 
 WYMAGANIA:
•   Poziom i kierunek wykształcenia: wykształcenie wyższe, administracyjne/ekonomiczne/prawnicze.
•   Doświadczenie zawodowe i staż pracy: Co najmniej 2- letni staż w pracy biurowej, minimum roczne
     doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
•   Wymagania: znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem uczelni oraz znajomość zasad
     prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej.
•   Umiejętności: bardzo dobre umiejętności organizacyjne i ustalania priorytetów, obowiązkowość,
     komunikatywna znajomość j. angielskiego, znajomość obsługi komputera (pakiet Office) oraz urządzeń
     biurowych, sumienność, terminowość, komunikatywność, wysoka kultura osobista i wysoki standard
     metod pracy biurowej.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
     z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
     ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
     przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem „Rekrutacja – Pion Kanclerza” lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 09.07.2021 r. 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.06.2021
Data publikacji:
28.06.2021 09:50
Data aktualizacji:
28.06.2021 09:50
Liczba wyświetleń:
870
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument