UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO REFERENTA W FILII UWM W EŁKU

Strona została usunięta dnia: 24 czerwiec, 2021 - 14:48

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA

NA STANOWISKO REFERENTA

W FILII UWM W EŁKU

 

Miejsce pracy: Filia UWM w Ełku

Czas pracy: pełen etat, umowa na zastępstwo

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

·         bieżąca obsługa studentów,

·         prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z tokiem studiów,

·         obsługa systemów informatycznych, w tym systematyczna weryfikacja danych w USOS,

·         prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z zakresu obowiązków,

·         współpraca z kadrą dydaktyczną oraz z pozostałymi jednostkami uczelni,

·         inne prace związane z funkcjonowanie Filii UWM w Ełku,

·       wykonywanie innych poleceń Dyrektora Filii UWM w Ełku wynikające z działalności organizacyjnej jednostki.

 

WYMAGANIA:

·         wykształcenie średnie lub wyższe,

·         znajomość z zakresu obsługi sprzętu komputerowego,

·         obsługa systemów informatycznych w tym biegła obsługa pakietu Ms Office,

·         umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole,

·         umiejętność pracy pod presją czasu oraz spiętrzenia obowiązków,

·         punktualność,

·         systematyczność i dokładność w realizacji zadań.

 

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

1.      CV i list motywacyjny,

2.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

3.    Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str.1)”,

 

w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, 10-719 Olsztyn
w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz dopiskiem „Rekrutacja – Filia UWM
w Ełku” lub w  wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem  01 lipca 2021r.

 

 

O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do   powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego        kandydata.

                                                                                                         

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
24.06.2021
Data publikacji:
24.06.2021 14:47
Data aktualizacji:
24.06.2021 14:48
Liczba wyświetleń:
274
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument