UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI

Strona została usunięta dnia: 18 czerwiec, 2021 - 14:14
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO
W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Katedra Fizyki i Biofizyki Wydziału Nauki o Żywności
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE m.in.
   Przygotowanie pracowni studenckich do zajęć dydaktycznych;
   Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych;
   Przygotowanie instrukcji używania aparatury laboratoryjnej i wykonywania ćwiczeń;
   Administracyjna organizacja zajęć dydaktycznych;
   Pomoc w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze;
   Wykonywanie innych poleceń Kierownika Katedry.
 
WYMAGANIA:
   Wykształcenie wyższe: chemia, fizyka, biotechnologia, nauki o żywności  lub pokrewne;
   Znajomość zagadnień merytorycznych związanych z tematyką zajęć dydaktycznych i prac
   badawczych realizowanych w Katedrze Fizyki i Biofizyki;
   Dodatkowe atuty: dobra znajomość języka angielskiego, doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
3.  podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
     zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
     2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
     (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką,
w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 02.07.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2021
Data publikacji:
18.06.2021 13:38
Data aktualizacji:
18.06.2021 14:14
Liczba wyświetleń:
264
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument