UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W KATEDRZE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ I RESOCJALIZACJI INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH

Strona została usunięta dnia: 14 czerwiec, 2021 - 10:23

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

ZATRUDNI REFERENTA

W KATEDRZE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ I RESOCJALIZACJI

INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH

 

Miejsce pracy: Olsztyn, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji Instytutu Nauk Pedagogicznych

Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI

·         współpracę z nauczycielami akademickimi Instytutu/Katedry oraz z pozostałymi jednostkami uczelni,

·         prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji niezbędnej w działalności Instytutu/Katedry,

·         obsługę systemów informatycznych,

·         prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z zakresu obowiązków,

·         bieżącą obsługa studentów,

·         inne prace związane z funkcjonowaniem Instytutu/Katedry,

·  wykonywanie innych poleceń Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry wynikające z działalności organizacyjnej jednostki.

 

WYMAGANIA:

·         wykształcenie wyższe,

·         preferowana znajomość języka angielskiego,

·         obsługa systemów informatycznych w tym biegła obsługa pakietu Ms Office,

·         umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole,

·         umiejętność pracy pod presją czasu oraz spiętrzenia obowiązków,

·         punktualność, odpowiedzialność, komunikatywność,

·         systematyczność i dokładność w realizacji zadań.

 

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:

1.    CV i list motywacyjny;

2.    kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969

3.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

4.    Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,

w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 21.06.2021 r.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr inż. Bogusław Stec
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
14.06.2021
Data publikacji:
14.06.2021 10:23
Data aktualizacji:
14.06.2021 10:23
Liczba wyświetleń:
901
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument