D E C Y Z J A Nr 7 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

D E C Y Z J A Nr 7

 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 maja 2008 roku.

 
 
w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu UWM w Olsztynie z 30 czerwca 2006 r., ( późn. zm.), stanowi się co następuje:
 
§ 1
Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2008/2009, jak w załączniku do niniejszej decyzji.
 
§ 2
Dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych ustalone przez kierownictwa wydziałów dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczną zajęcia dydaktyczne wcześniej niż w październiku 2008 roku.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
R E K T O R
  
Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 
 
 
Załącznik do Decyzji Nr 7
Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 12 maja 2008 roku
 
Ramowa organizacja roku akademickiego 2008/2009
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 

Semestr
Data
Uczelniana
 inauguracja roku akademickiego
 
29.09. 2008 r.
Wydziałowe
inauguracje roku akademickiego
30.09. - 1.10.2008 r.***/****
semestr
zimowy
zajęcia dydaktyczne
2.10.2008r. – 19.12.2008r./*
wakacje zimowe
20.12.2008r. – 2.01.2009r.
zajęcia dydaktyczne
5.01.2009r.- 24.01.2009r.
sesja egzaminacyjna zimowa
26.01.2009r.- 7.02.2009r.
sesja egzaminacyjna
zimowa-poprawkowa
9.02.2009r.- 14.02.2009r.
semestr
letni
zajęcia dydaktyczne
16.02.2009r.- 9.04.2009r.
wakacje wiosenne
10.04.2009r.- 15.04.2009r.
zajęcia dydaktyczne
16.04.2009r.- 5.06.2009r./**
sesja egzaminacyjna letnia
6.06.2009r.- 19.06.2009r.
wakacje, praktyki wakacyjne
22.06.2009r.- 18.09.2009r.
sesja egzaminacyjna
jesienna-poprawkowa
31.08.2009r.- 12.09.2009r.

 
    * w tym:    31.10.2008 r. (piątek) – dzień rektorski
  ** w tym: 30.04.2009 r. (czwartek) – dzień rektorski
*** inauguracje roku akademickiego w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych:
- Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku               -2.10.2008 r.
- Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Braniewie      -3.10.2008 r.
- Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rusocinie       -4.10.2008 r.
- Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie        -4.10.2008 r.
- Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne w Poznaniu i Toruniu – wg terminów ustalonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
**** inauguracja roku akademickiego na studiach doktoranckich- 6.10.2008 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.05.2008
Data publikacji:
16.05.2008 09:03
Data aktualizacji:
16.05.2008 09:03
Liczba wyświetleń:
2703
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument