Wersje strony Nr 292 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do umowy konsorcjum w celu opracowania wspólnej oferty na „Przeprowadzenie testowania działania stacji referencyjnych i testowania operacyjnego systemu ASG-EUPOS”

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.