Nr 292 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do umowy konsorcjum w celu opracowania wspólnej oferty na „Przeprowadzenie testowania działania stacji referencyjnych i testowania operacyjnego systemu ASG-EUPOS”

 

UCHWAŁA Nr 292
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 roku
 
w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do umowy konsorcjum w celu opracowania wspólnej oferty na „Przeprowadzenie testowania działania stacji referencyjnych i testowania operacyjnego systemu ASG-EUPOS”.
Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4b) ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:
§ 1
Senat zatwierdza zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami:
  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o. w Olsztynie,
  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIE-KA” Sp. z o. o.
§ 2
Konsorcjum powołuje się w celu:
  1. opracowania wspólnej oferty na przeprowadzenie testowania działania stacji referencyjnych i testowania operacyjnego systemu ASG-EUPOS,
  2. wspólne wykonanie prac będących przedmiotem wyżej wymienionego zamówienia publicznego ogłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
16.05.2008 06:52
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:24
Liczba wyświetleń:
2719
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument