Nr 291 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu naukowo-badawczego pt. "Materiały i konstrukcje inteligentne..."

 

UCHWAŁA Nr 291
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum na przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu naukowo-badawczego pt. "Materiały i konstrukcje inteligentne w budowie mikroturbin energetycznych”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet 1. Oś priorytetowa: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”.
Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4b) ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:
§ 1
Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami:
  • Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku,
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie,
  • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,
  • Innowacja Polska Sp. z o. o. (grupa Energocontrol) w Krakowie.
 
§ 2
Konsorcjum powołuje się w celu przygotowania, realizacji oraz rozliczenia projektu naukowo-badawczego pt. Materiały i konstrukcje inteligentne w budowie mikroturbin energetycznych”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet 1. Oś priorytetowa: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
16.05.2008 06:49
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:26
Liczba wyświetleń:
3051
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument