Nr 290 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 290
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 maja 2008 roku
 
w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
Działając na podstawie § 14 ust. Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 8 ust. 1 pkt 3a i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 262 Senatu UWM z dnia 29 lutego 2008 r. uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Zmienia się nazwę zakładu opieki zdrowotnej UWM utworzonego na podstawie Uchwały Nr 262 z dnia 29 lutego 2008 roku pod nazwą „Przychodnia Specjalistyczna – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” na nazwę: „Szpital Uniwersytecki z Przychodnią. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olsztynie”.
 
§ 2
Zmiana nazwy, o której mowa w § 1, zostaje także wprowadzona do Statutu zakładu opieki zdrowotnej, przyjętego przez Senat jako załącznik do Uchwały Nr 262 z dnia 29 lutego 2008 roku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2008
Data publikacji:
16.05.2008 06:43
Data aktualizacji:
11.09.2014 09:26
Liczba wyświetleń:
2968
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument